tractor surin

PROJECTEN

PROJECT: AANKOOP TRACTOR SURIN

In mei 2012 kregen we een brief van de coöperatieve gemeenschap bio-rijstboeren in Swaai Phea - SuRin, met de vraag of we voor hun een tractor wilden kopen. Kostprijs: 21000 euro

De boeren bewerkten het land nog steeds met buffels. Kinderen en vrouwen moesten mee werken om voldoende oogst te hebben en zo te kunnen overleven. 


Na heel wat overleg hebben we toch 'ja' gezegd op deze vraag, mits het voldoen van een aantal voorwaarden:

- Kinderen niet meer op het veld maar op de schoolbanken.

- Minder zwaar werk voor de vrouwen.

- Groententeelt uitbreiden naast de rijst die ze reeds kweekten.

- Het gebruik van de tractor is voor allen in de coöperatieve. 

De afbetaling gebeurde over twee jaar. Via bijkomende activiteiten (o.a. ons Thais eetfestijn) probeerden we om alles af te financieren.

Alles gebeurde ook steeds in samenspraak met onze projectleidster ter plaatse, die alles opvolgde en rapporteerde via telefoon of mail.


Er zijn al een aantal voorwaarden vervuld bij de boeren in Thailand. Zo hebben we -op twee na- al de kinderen op de schoolbanken gekregen en zijn er al acht boeren opgeleid om met de tractor te werken. Ook is men naast rijst ook volop gestart met groenten te kweken.

FOTOS